ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ (2014)


ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΑΤΤΙΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 121 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
ΤΗΛ: 2102793916, 2102777198
15909


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣΣυμπληρώνεται από το φορέα:
Κωδικός αίτησης:

Κωδικός τμήματος:
12001


Το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω είναι (μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία επιλογές):Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή (50 ώρες)       q
Συμβουλευτική γονέων παιδιών
με ειδικές ανάγκες (50 ώρες)                              
q
Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία (25 ώρες)              q
Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες)           q
Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ώρες)     q
Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας                     
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (25 ώρες)                           q
Διαφυλικές σχέσεις (25 ώρες)                             q

Στις συναντήσεις των Σχολών Γονέων θα με ενδιέφερε να συζητηθούν θέματα όπως: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επιθυμώ οι συναντήσεις να γίνονται (1) φορά q      2 (δύο) φορές q       3 (τρεις) φορές q    την εβδομάδα
Επιθυμώ κάθε συνάντηση να διαρκεί ______ ώρες
Επιθυμώ να συμμετέχω σε ομάδα που θα ξεκινήσει το μήνα/τους μήνες: ________________________________
Προτείνω οι συναντήσεις να γίνονται τις εξής ημέρες:________________________________________________


Προτείνω η λειτουργία του τμήματος να ξεκινά τις εξής ώρες: ________________________________________

Ονοματεπώνυμο:

Όνομα πατρός:

Διεύθυνση:

Δήμος/Τ.Κ.

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

e-mail:


Φύλο: Άνδρας       q                Γυναίκα       q
Έτος γέννησης: ______


Η ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκλήρωσα είναι:


Δημοτικό          q

Γυμνάσιο          q
Λύκειο              q
Ι.Ε.Κ./
Επαγγελματική σχολή  
q
Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.             q

Μεταπτυχιακό  q
Διδακτορικό      q
Άλλο ____________

ΣΕΛΙΔΑ 1


ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΕίμαι:
                                               ΝΑΙ    ΌΧΙ
Απασχολούμενος/η                  q       q
                                                       ΝΑΙ         ΌΧΙ                  
       Αν ναι:                                                                 Αυτοαπασχολούμενος/η     q           q
            Εκπαιδευτικός                    q           q
            Δημόσιος Υπάλληλος       
q           q

                                                         ΝΑΙ   ΌΧΙ
Ασχολούμενος/η με τα οικιακά  q       q
Φοιτητής/τρια                           q       q
Συνταξιούχος                            q       q
Άλλο: ______________________                            

                                                            
                                                                ΝΑΙ    ΌΧΙ
           Άνεργος/η                                 q       q
                   Αν ναι:                                                                                  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας  ______
Άγαμος/η         q
Σε διάσταση     q
Παντρεμένος/η
q
Χήρος/α            q
Διαζευγμένος/η
q
Άλλο: __________
Έχω ________παιδιά

α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού

1


2


34


5


6

Παρακολουθώ αυτή την περίοδο κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης: ΝΑΙ q   ΟΧΙ q


Έχω συμμετάσχει σε ομάδες Σχολών Γονέων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. στο παρελθόν:

Ναι      q         Όχι       q    Ώρες: ____        Από: ____/____   Έως: ___/_____(μήνας/έτος)

                                                       
Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
                                                                                                                                                    Νέα Ιωνία,    __    /   __    / 2013
                                                                                        
                                                    Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2